Արարի´ր սրտով
Կառուցի´ր մտքով

Իզմիրլյան հիմնադրամի կողմից իրականացվող ընթացիկ ծրագրեր

Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի հիմնադրում Երևանում

Ամենախոշոր բարեգործական ներդրումային ծրագիրն է, որը հնարավորություն է ընձեռում մատուցել բարձրորակ բժշկական ծառայություններ Երևանում։

«Մեղրի քաղաքի Փոքր Թաղի վերածնունդ» ծրագիր

Խթանել հայկական էթնոմշակութային հյուրընկալությունը՝ տարածաշրջանը դարձնելով էթնիկ հյուրընկալության կենսունակ կենտրոն:

Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն

Երեխաների կենսակերպի, կրթական և բազմաթիվ այլ խնդիրների բարելավմանն ուղղված նախաձեռնություններ:

Նորարարություն

Կրթաթոշակների տրամադրում «Իմփակտ հաբ Երևան»-ի պոտենցիալ անդամներին՝ նպատակ ունենալով խթանել նորարարությանը:

Երևանի պետական համալսարանի Մարի և Սարկիս Իզմիրլյանների անվան գրադարան

Աջակցություն ակադեմիական հաստատություններին՝ կարևորելով նրանց դերն ու ազդեցությունն երկրների զարգացման օրակարգում։

Դպրոց Արցախում

Շարունակական աջակցություն դպրոցի տեխնիկական խնդիրների լուծմանը, ինչպես նաև ընթացիկ պահպանման ծախսերի ֆինանսավորում։

Առողջապահական աջակցություն Սիրիահայերին

Անվճար բժշկական օգնության տրամադրում Հայաստանում բնակություն հաստատած կարիքավոր սիրիահայերին:

Ականազերծում

Նախաձեռնության նպատակն է բացառել ականի պայթյունից մարդկային զոհերի հավանականությունը և աջակցել գյուղատնտեսական հողերի ականազերծմանը:

Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան

Աջակցություն Հայաստանի ոազմական կրթության զարգացմանը՝ ապահովելով բարձրակարգ կրթական պայմաններ։

Աջակցություն Հայաստանի գյուղական վայրերում կրթության որակի բարելավմանը

Աջակցություն Տավուշի մարզի Չորաթան համայնքի միջնակարգ դպրոցում կրթության որակի և ուսումնական միջավայրի բարելավմանը

Առողջապահական աջակցություն զինհաշմանդամներին

Բժշկական օգնություն հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ վնասվածքի, խեղման կամ հիվանդության պատճառով զորացրված անձանց

Աջակցություն «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատան» շրջանավարտներին

Ընտանիքների վերամիավորում, կենսամակարդակի բարելավում, կյանքի ինքնուրույն հմտությունների ուսուցանում և տնտեսական հնարավորություններ

Սնունդ ծայրահեղ կարիքավորներին COVID-19-ի պայմաններում

Աջակցություն Հայաստանում և Արցախում խոցելի անձանց/ընտանիքների պարենային անվտանգությանը

ՋՋՀ և առողջություն ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտ և Այգեշատ համայնքների դպրոցներում

Հայաստանի գյուղական վայրերի դպրոցներում սանիտարահիգիենիկ պայմանների էապես բարելավում և առողջապահական միջավայրի ապահովում

Հատուկ ծնողներ հատուկ երեխաների համար

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կյանքի որակի բարելավում, սոցիալական ձեռնարկությունների հնարավորությունների ընդլայնում

Առավել խոցելի անձանց պաշտպանություն COVID-19-ի պայմաններում

Աջակցություն երկրի՝ COVID 19-ի արձագանքին` ապահովելով սննդարար սննդի և հիմնական հիգիենայի պարագաների հասանելիություն

Վիրտուալ ԹՈՒՄՈ ճամբար 2020

Հայաստանի հեռավոր շրջաններում ապրող պատանիները ձեռք կբերեն տեխնոլոգիայի և դիզայնի ոլորտում գիտելիքներ, հմտություններ և փորձառություն

Աջակցություն Ա. Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցին

Երաժշտական համապատասխան գործիքների հասանելիության ապահովում Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի դաշնակահար սաների համար

Ձեռք ձեռքի

Հասարակության սոցիալապես խոցելի խմբերի և սոցիալական ձեռնարկությունների հզորացում, էկոլոգիապես մաքուր արտադրության խթանում

Բժշկական աջակցություն Արցախի ներքին տեղահանված հայերին

Աջակցություն արցախյան պատերազմի արդյունքում Արցախից տեղահանված խոցելի անձանց առողջապահական կարիքներին

Արագ արձագանք վիրավոր զինծառայողների համար

Որակյալ և անվճար բժշկական ծառայությունների հասանելիության ապահովում արցախյան պատերազմում վիրավորված զինծառայողների համար

Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման միջոցառումներ Արցախից տեղահանված անձանց համար

Պարենային ապահովության բարելավում` Արցախից տեղահանված խոցելի անձանց համար

Արցախի Հերհեր, Ծովատեղ և Խերխան գյուղերի խոցելի ընտանիքների համար պարենային ապահովություն

Պարենային ապահովության աջակցություն Արցախ վերադարձած խոցելի ընտանիքներին